Nazorg

​Zorgbemiddeling

In ons ziekenhuis werken verpleegkundigen van het Zaans Medisch Centrum en van Evean Zorg als zorgbemiddelaar. Deze verpleegkundigen bespreken met patiënten welke zorg zij nodig hebben als ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn, bijvoorbeeld thuiszorg. Als u denkt dat u na het ontslag hulp nodig heeft, kunt u dit het beste bespreken met uw verpleegkundige op de verpleegafdeling. Zij schakelt de zorgbemiddelaar in als dit nodig is.

RIO-indicatie

Als u nazorg nodig heeft, moet er soms een indicatie gesteld worden door het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan). Medewerkers van deze organisatie worden door de zorgbemiddelaars ingeschakeld. Om een goede indruk te krijgen van uw situatie, bijvoorbeeld als u tijdelijk in een verpleeghuis opgenomen moet worden, willen zij u wellicht spreken. Het kan zijn dat hierbij ook een familielid wordt uitgenodigd.
 
Als uw recht op nazorg is vastgesteld, nemen de zorgbemiddelaars contact op met de zorgaanbieder, de thuiszorg of het verpleeghuis, om de zorg te realiseren.