Nazorg

​Zorgbemiddeling

Heeft u na uw verblijf in ons ziekenhuis zorg nodig, dan kan de zorgbemiddeling u hierbij helpen. In eerste instantie inventariseert de afdelingsverpleegkundige of u nazorg nodig heeft. Is dit het geval dan schakelen zij de zorgbemiddeling in.
Bij de zorgbemiddeling werken transferverpleegkundigen die de juiste nazorg voor u kunnen inzetten.

De transferverpleegkundige fungeert als schakel tussen de diverse instanties en kan onder andere het volgende voor u regelen:
  • Ppersoonlijke verzorging en verpleging thuis (waaronder terminale zorg, infusiezorg, sondevoeding etc.)
  • Revalidatiezorg (geriatrische revalidatiezorg) in het verpleeghuis
  • Kortdurende opname in het verzorgingshuis of verpleeghuis
  • Overplaatsing naar een hospice
  • Hulpmiddelen voor thuis


Verder kunnen wij u adviseren en verwijzen naar andere zorginstanties.

Uiteraard proberen wij wel rekening te houden met uw voorkeur(en) maar ook wij zijn afhankelijk van het aanbod binnen de regio en de huidige regelgeving.