Uw ontslag

​Het is altijd fijn om te horen als u weer naar huis mag. De specialist of de zaalarts bespreekt met u wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Meestal vindt het ontslag ’s morgens plaats. U krijgt informatie mee over eventueel medicijngebruik en andere richtlijnen voor uw leefstijl. De secretaresse maakt voor u een controleafspraak bij de specialist op de polikliniek.

Ontslagbrief

De zaalarts schrijft een voorlopige ontslagbrief, die u aan uw huisarts kunt geven. Later zal de specialist de definieve ontslagbrief opstellen.