De datum van uw opname

Home > Patiënt & Bezoeker > Opname > Opnamedatum vaststellen
​Nadat de specialist met u heeft besproken dat u in het ziekenhuis opgenomen moet worden, meldt u zich bij het Planbureau.

Dag van opname vaststellen

Op deze afdeling - of op de polikliniek van uw specialist - kunnen de medewerkers inschatten wanneer u ongeveer wordt opgenomen. Op welke dag dat precies zal zijn, hangt onder meer af van het ontslag van andere patiënten uit het ziekenhuis. Als de dag van de opname bekend is, hoort u dit telefonisch. Het is mogelijk dat u kort van tevoren hoort dat de opname toch niet door kan gaan. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is. Soms kunnen wij het helaas niet voorkomen.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben over de datum van uw opname, belt u dan naar het Planbureau (locatie 13). De medewerkers van deze afdeling zijn op werkdagen te bereiken van 8.00 – 16.30 uur. Het telefoonnummer is: (075) 650 22 14.