Voorbereiding op de opname

Home > Patiënt & Bezoeker > Opname > Voorbereiding

Wat moet u meenemen?

Het is belangrijk dat u meeneemt wat belangrijk kan zijn voor uw behandeling en verpleging. Dit zijn:
 • alle medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking
 • gegevens over een eventuele overgevoeligheid, bijvoorbeeld voor bepaalde medicijnen, pleisters, of ontsmettingsmiddelen (zoals jodium)
 • informatie over een eventueel dieet dat u volgt
 • een geldig legitimatiebewijs
 • uw verzekeringspas of –polis

Wat mag u meenemen?

Naast bovenstaande spullen die u moet meenemen, kunnen de volgende zaken uw verblijf in het Zaans Medisch Centrum prettiger maken:
 • prettig zittende kleding
 • nachtkleding, onderkleding, pantoffels, een ochtendjas, sokken
 • toiletartikelen
 • een boek of een tijdschrift
 • telefoonnummers van familieleden/bekenden
 • wanneer van toepassing: uw medicijnkaart of kaart van de trombosedienst en wanneer u hier gebruik van maakt: uw rollator of elleboogkrukken

Daarnaast is het handig als u alle informatie meeneemt die belangrijk kan zijn voor uw behandeling en verpleging. Verder, alleen wanneer u dit
heeft: bloedgroepkaartje, donorcodicil en/of euthanasieverklaring.

Kostbare zaken zo veel mogelijk thuis laten

Wij raden u aan sieraden en andere waardevolle artikelen thuis te laten. De medewerkers van het ZMC kunnen niet instaan voor het veilig
bewaren van kostbare zaken. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen, in het geval van vermissing kunt u zelf aangifte doen.

Familie en bekenden inlichten

Bezoek krijgen in het ziekenhuis is leuk, zeker als u langere tijd in het ziekenhuis ligt. Het kan handig zijn als iemand het bezoek coördineert, zodat u niet op een dag heel veel, en op andere dagen helemaal geen bezoek krijgt.

Contactpersoon

Wij vragen u om de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon door te geven. De contactpersoon kan gebeld worden als er iets met u aan de hand is. Het is wettelijk niet toegestaan dat wij telefonisch medische informatie verstrekken aan derden.

Hulphonden

Hulphonden zijn welkom in ons ziekenhuis. Lees voor uw bezoek deze informatie over hulphonden in het ZMC.