Met wie krijgt u te maken

Home > Patiënt & Bezoeker > Opname > Met wie krijgt u te maken

​De zaalarts

Op de meeste afdelingen zult u regelmatig te maken krijgen met de zaalarts. Een zaalarts is de assistent van uw behandelend specialist. De zaalarts is een afgestudeerde arts die zich specialiseert in het kader van een vervolgopleiding.

Artsenvisitatie

Op de dag van uw opname heeft u een gesprek met de zaalarts en wordt u door hem of haar lichamelijk onderzocht. Tijdens uw opname spreekt u de zaalarts dagelijks tijdens de artsenvisite. De specialist die u behandelt ziet u in het algemeen minder vaak. Deze heeft wél iedere dag overleg met de zaalarts over de voortgang van uw behandeling. Op een aantal afdelingen werken ook co-assistenten. Dit zijn studenten die worden opgeleid tot arts.

Geestelijk verzorgers

Aan het Zaans Medisch Centrum zijn een rooms-katholiek pastor, een protestants pastor en een humanistisch raadsvrouw verbonden. De verpleegkundige kan voor u een afspraak maken met een van hen.
Op zondagmorgen is er in het ziekenhuis een oecumenische viering om 9.45 uur in het personeelsrestaurant.

Fysiotherapeut, diëtisten

Als de specialist het voor uw herstel nodig vindt, kunt u begeleiding krijgen van een fysiotherapeut. Dit kan bijvoorbeeld bij het revalideren na een operatie nuttig zijn. Als de specialist u een dieet voorschrijft ontvangt u advies en instructie van een diëtist.

Voedingsassistenten

De voedingsassistente zorgt ervoor voor dat u op tijd de maaltijden, koffie, thee en andere dranken krijgt.

Secretaresse

De afdelingssecretaresse maakt voor u de afspraken, bijvoorbeeld voor een röntgenfoto op de afdeling radiologie. Nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis, regelt zij voor u de controleafspraak bij de specialist.

Patiëntenvervoer

Als u naar de onderzoeksafdelingen vervoerd moet worden, begeleiden medewerkers van de afdeling Patiëntenvervoer u De medewerkers van deze afdeling werken als vrijwilliger in het ziekenhuis.

Huishoudelijke medewerkers

Iedere dag reinigen medewerkers van het schoonmaakbedrijf de vloeren, de kastjes en het sanitair. Een huishoudelijk medewerker zorgt ervoor dat de afdeling er verzorgd en netjes uit ziet. Zij ondersteunt ook de verpleegkundigen in huishoudelijke taken. Vrijwilligers komen op de kamers om de bloemen te verzorgen.