Neurologie

Home > Specialismen > Neurologie
De neuroloog is specialist op het gebied van hersenziekten en aandoeningen van het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. Op de Afdeling Neurologie worden volwassenen met alle voorkomende neurologische ziekten onderzocht en behandeld. Bij kinderen wordt altijd samengewerkt met de kinderarts.
 
Het consult begint met een vraaggesprek over uw klachten en uw medische voorgeschiedenis. Vervolgens worden de functies van uw hersenen, ruggenmerg, zenuwen en spieren getest. Dit eerste onderzoek wordt meestal door een co-assistent of arts verricht. Deze bespreekt altijd het onderzoek met de neuroloog. Sommige onderdelen van het onderzoek kunnen nog eens door de neuroloog worden gedaan. Hierna wordt een voorlopige diagnose gesteld die met u wordt besproken. Vervolgens wordt een plan voor verder onderzoek (bijv. een CT-scan) en behandeling gemaakt. Onze neurologen werken nauw samen met verschillende andere specialisten in ons ziekenhuis.

Verpleegafdeling neurologie

Op de verpleegafdeling neurologie zijn volwassenen met alle mogelijke neurologische aandoeningen opgenomen voor diagnostiek en behandeling. Ook worden volwassenen voor en na neurochirurgische operaties aan nek of rug verpleegd.

Speciale diagnose- en behandel poli’s  

Voor de begeleiding en revalidatie van neurologische patiënten werken wij samen en overleggen we met verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, verpleeghuisartsen, fysio- en ergotherapeuten en logopedisten. Veel van de neurologische vervolgonderzoeken vinden plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) en de afdeling Radiologie.