Revalidatie

Home > Specialismen > Revalidatie
Revalidatie: voor kinderen, jongeren en volwassenen op weg naar een nieuw evenwicht

De afdeling Revalidatie van het ZMC biedt een warme omgeving waarin hoogwaardige revalidatie wordt geleverd. De individuele behoefte en wensen van onze klanten staan centraal in de behandeling. Hierbij proberen wij onze klanten (weer) zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij met de hoogst haalbare kwaliteit van leven. Het doel van het revalidatieteam is om samen met de klant te komen tot een nieuw evenwicht, binnen zijn of haar mogelijkheden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het ZMC biedt een uitgebreid aanbod aan revalidatieprogramma’s voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wij bieden een complete revalidatie behandeling met specifieke kennis en vaardigheden op o.a. de volgende gebieden.
  • Orthopedische aandoeningen en gevolgen van een ongeval, zoals handletsels, reuma, amputaties en diabetische voeten
  • Chronische pijn en chronische rugklachten
  • Revalidatie (ex-)kankerpatiënten
  • Kinderrevalidatie
  • Handrevalidatie

Samenspel op de afdeling

Het eerste gesprek op de afdeling is altijd met een revalidatiearts. Hij onderzoekt u en bespreekt met u of er nog verdere diagnostiek nodig is en of u voor revalidatiebehandeling in aanmerking komt. Indien van toepassing start hierna de behandeling. Wanneer de diagnostiek rond is ontvangt u een behandeladvies.
 
Vervolgens is onze werkwijze een samenspel tussen de diverse disciplines:

Uw revalidatiearts en de andere disciplines hebben regelmatig overleg. Zo worden de verschillende onderdelen van uw behandeling continue en goed op elkaar afgestemd. Het is belangrijk dat u zelf ook actief meedenkt over uw eigen inbreng in de behandeling en dat u aangeeft waar de behandeling goed verloopt of waar dit beter kan. De behandeling op een revalidatieafdeling is altijd poliklinisch. Dat wil zeggen dat u 1 tot 3 keer per week de afdeling bezoekt, meestal voor een gecombineerde behandeling en u vervolgens terug naar huis gaat. De behandelingen kunnen individueel worden gegeven maar ook in groepsverband.
 
Verder werken wij structureel samen met de orthopedische schoenmaker en instrumentmaker, het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ), Stichting MEE, de gemeente (WMO), Odion, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, de schoolbegeleidingsdienst, andere medische specialisten, arbo- en bedrijfsartsen

Verwijzing

Voor een behandeling op de afdeling Revalidatie is een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Kosten

De kosten van uw revalidatiebehandeling wordt in principe vergoed door uw verzekeraar. Alleen voor orthopedische schoenen geldt een eigen bijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld. Klik hier voor meer informatie over betalingen.
Bij het wegblijven op een afspraak hanteren wij het wegblijftarief.

Toegangstijden

Wij streven ernaar dat u binnen 2 weken wordt gezien door een revalidatie arts en dat er binnen 6 weken wordt gestart met de behandeling. Op piekmomenten kan het voorkomen dat deze normen overschreden worden. Voor een revalidatie afdeling zijn dit alsnog zeer korte toegangstijden.