Revalidatiegeneeskunde

Home > Specialismen > Revalidatiegeneeskunde

Onze afdeling biedt revalidatie op medisch-specialistisch niveau voor kinderen & jongeren en volwassenen. Bij de meeste aandoeningen staan beperkingen in het bewegen voorop. Indien nodig is er aandacht voor communicatieve- , cognitieve- en/of gedragsproblemen. Uw hulpvraag is het uitgangspunt van de behandeling. Een standaard revalidatietraject bestaat niet. Samen met u stellen we een individueel behandelplan op. Revalidatie is teamwerk! Een revalidatiearts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, arbeidstherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker kunnen deel uit maken van het team. De behandeling vindt poliklinisch plaats. U komt 1 tot 3 keer per week naar het ziekenhuis.

 
Behandelingen kinderen/ jongeren  Speciale behandelprogramma’s voor kinderen
DCD /motorische onhandigheid   Zwemmen
Neurologische aandoeningen
bijvoorbeeld: cerebrale parese, spierziekten, spina bifida, erbse parese
Schrijven
Chronische pijn
Meervoudig complex gehandicapte (MCG)
Ontwikkelingsachterstand, met name kinderen tussen 0 en 4
 
 
Behandelingen volwassenen Speciale behandelprogramma's voor volwassenen

​Niet Aangeboren Hersenletsel, bv beroerte, multiple sclerose, ziekte van Parkinson

Arbeidsrevalidatie

​Spierziekten

Groepsbehandeling voor chronische pijn

​Chronische pijn

​Amputatie

 

Handletsel

 

​(ex)Kankerpatiënten​
​Reumatische aandoeningen
​CRPS (chronisch regionaal pijnsyndroom)
​​Traumata
​Overige aandoeningen

Hulpmiddelen

Het kan zijn dat er hulpmiddelen nodig zijn. Zoals een spalk, een rolstoel of een speciale zitvoorziening. Het is mogelijk om advies bij ons in te winnen. Voorbeelden van adviesvragen:

  • Wat is een geschikte fiets, rolstoel, loophulpmiddel?
  • Het schrijven lukt niet, is een laptop een geschikt hulpmiddel?

Aanmelding

Een verwijzing naar de revalidatiearts van huisarts of specialist is nodig. Het eerste consult is bij de revalidatiearts. De revalidatiearts onderzoekt of u in aanmerking komt voor een revalidatietraject.

Kosten

Revalidatiebehandeling zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering.

Samenwerkingsverband

De afdeling heeft een samenwerkingsverband met READE (centrum voor revalidatie en reumatologie). De orthopedische schoenmaker en instrumentmaker houden regelmatig, samen met de revalidatiearts, een spreekuur op onze afdeling  Met de eerstelijnszorg en  revalidatiecentrum Heliomare zijn er goede contacten.